top of page

REGULAMIN

( obowiązuje od 1.03.2016 )

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem www.fenek.info

Operatorem sklepu jest Fenek Studio, z siedzibą w Warszawie, której przysługuje wyłączne prawo do prowadzenia tego sklepu.

Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują Sprzedawcę oraz wszystkich Klientów zamawiających i kupujących produkty w sklepie internetowym www.annalawska.com

 

1. Postanowienia wstępne

 

1.1 Definicje:

 

1) Regulamin– niniejszy regulamin określający zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.fenek.info

 

2) Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.fenek.info

 

3) Sprzedawca – fenek studio agata klimkowska NIP 524-26-37-241 Aleja Zjednoczenia 50/16 01-801 Warszawa, Mazowieckie, e-mail: fenekstudio@gmail.com;

 

4) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która skutecznie dokonała rejestracji konta w sklepie internetowym www.annalawska.com poprzez uzyskanie loginu i hasła, celem dokonania zakupu produktu;

 

5) Produkt/Produkty – ceramika użytkowa artystyczna, niestandardowa, autorstwa Agaty Klimkowskiej i Tosi Kiliś .

 

6) Przepisy prawa – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r., nr 16, poz.93 ze zm.); ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827); ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

1.2 Informacje o Produktach

 

Wszystkie oferowane w Sklepie Produkty są nowe, wykonane w oparciu o projekty autorstwa Agaty Klimkowskiej i Tosi Kiliś i podlegają ochronie praw autorskich.

Produkty są wykonane ręcznie.

Produkty wykonywane są w unikatowych wzorach.

 

Z uwagi na ręczny sposób wykonania Produktów oraz z uwagi na użycie do ich produkcji niestandardowych materiałów, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość istnienia nieznacznych różnic w Produktach.

 

Dopuszcza się istnienie różnic pomiędzy egzemplarzem tego samego wzoru Produktu, którego zdjęcie zostało zamieszczone w Sklepie, a innym egzemplarzem tego wzoru Produktu zamówionego przez Klienta, przy czym różnica w detalu Produktów tej samej serii wynika ze specyfiki wykonywania tych Produktów.

Zdjęcia oraz inne formy wizualizacji i prezentacji Produktów zamieszczone na stronach Sklepu nie oddają rzeczywistej wielkości Produktów, a jedynie mają charakter informacyjny o Produktach.

 

Sprzedawca informuje, że Produkty – z uwagi na ich rękodzielniczy charakter, delikatność i kruchość zastosowanych surowców – powinny być użytkowane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przechowywane w sposób odpowiadający ich właściwościom. 

 

Wszelkie reklamacje zgłaszane przez Klienta, wynikające z nieznajomości specyfiki Produktów, o której mowa wyżej, jak również z nieprzestrzegania opisanych Regulaminem zasad postępowania z Produktami, nie będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.

 

1.3 Cena

 

Wszystkie ceny Produktów oferowanych przez Sklep podawane są w złotówkach.

Ceny Produktów nie obejmują kosztów przesyłek.

bottom of page